Изработка на щанцформи

Изработка на щанцформи

Щанцформата практически е матрицата, с която можем да отрежем хартията, картона, кожата, PVC-материала в неправилна форма за средни и дълги тиражи.

Нейният живот е доста дълъг и тя може да се използва многократно при ретиражиране.

Проектирането е основен момент при изработката на щанцформата за дадена опаковка. Използваме специализирана CAD/CAM система за дизайн на опаковки от картон и велпапе. С нея се проектират лесно и бързо дори много сложни опаковки и форми. Огромният брой стандарти, както и богатата библиотека от параметрични дизайни и компоненти, включващи FEFCO и ECMA дизайни, помага за това. Разработеният проект се изпраща на клиента с всички необходими данни и допълнителна информация за одобрение. 3D Presenter ни дава възможност бързо и лесно да видим в 3D всеки дизайн, да направим проверка и да коригираме при нужда.

Прорязването на дъската се извършва по най-модерна технология. Прорезът е изключително точен и прецизен. Без никакви затруднения се изпълняват сложни форми с много закръгляния, криви, малко разстояние между ножовете. Всичко това се извършва бързо, което съкращава времето за изработване на щанцформата.

На прорязаната дъска се поставят ножове, бигове, перфо, които са отрязани и огънати автоматично. Това се извършва от автомат специализиран за тази дейност.

Гарантирайки изключителна прецизност, с това също се съкращава времето за изработка на щанцформата.

За доброто и качествено щанцоване е необходимо да се използват подходящи гуми. Според вида на материала, изискванията на клиента и др. се поставят гуми с различна твърдост, размер, вид. С това се гарантира по-голяма ефективност при използване на щанцформата.