Хенгъри за врата

За Вашите хотели и заведения ние предлагаме широка гама от хенгъри за варата - изработени от различни материали и в различни форми. Хенгърите се произвеждат от двустранно хромови хартии, сертифицирани по  ISO 9OO1:2O15, ISO 14OO1:2O15  и  OHSAS 18OOL:'2OO7, както и от по-нестандартни материали като полистирол.