Календари

При нас може да откриете голямо разнообразие от еднолистови и многолистови календари. За да бъдат Вашите календари неповторими, ние използваме съвременни технологии на дигиталния и офсетовия печат (в зависимост от тиража) с невероятно възпроизвеждане на цветовете, както и двустранно хромови хартии, сертифицирани по ISO 9OO1:2O15, ISO 14OO1:2O15  и OHSAS 18OOL:'2OO7.