Защита на личните данни

Използване на лични данни

Ние събираме, съхраняваме и обработваме Вашите данни за цялостното изпълнение на Вашата поръчка, включително за бъдещо ползване на нашите услуги и от администрацията ни, както и за някои маркетингови цели. Събраните данни включват данните за адреса (като адрес, собствено име, фамилия, улица, пощенски код, град, телефон) и имейл адреса ви. Вашите лични данни ще бъдат предоставени на трети лица, само в случай ако това е необходимо за целите на изпълнението на договор, поръчка или счетоводството или ако предварително сме получили вашето разрешение. В рамките на изпълнение на поръчки например на доставчиците на услуги свързани с вашите поръчки (като напр. логистични услуги). Предоставените данни трябва да се ползват само от нашите доставчици на услуги за изпълнение на тяхната задача, свързана с поръчките. Всяко друго ползване на информацията не е разрешено и всички доставчици на услуги ползвани от нас се придържат към това.

Използването на вашата информация за целите на персонализираната рекламаизисква вашето разрешение. Вашите данни няма да бъдат предоставени на трети страни за рекламни цели. Разбира се, можете да оттеглите Вашето разрешение по всяко време.

Анонимно събиране на данни

Този уебсайт използва услуга Google Analytics за уеб анализ, предоставена от Google Inc. ("Google"). Google Analytics използва така наречените "бисквитки", които са текстови файлове, поставени на компютъра ви, за да помогнат на уебсайта да анализира начина, по който потребителите го използват. Информацията, генерирана от "бисквитката" за използването на уебсайта, ще бъде предадена и съхранявана от Google на сървъри в Съединените щати. IP адресът, предоставен от Вашия браузър в обхвата на Google Analytics, няма да бъде свързан с други данни, съхранявани от Google. Също така сайта ползва "Anonymize visitors IP" в Google Analytics, което гарантира, че Вашият IP адрес е скрит, така че всички данни ще бъдат събирани анонимно. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен на сървърите на Google в САЩ.

Използваме Google Analytics, включително функциите на Universal Analytics. Universal Analytics ни позволява да анализираме дейностите на нашия уебсайт за различни устройства (напр. за достъп през настолни компютри, лаптопи и таблети). Това е разрешено от псевдонималното задаване на потребителски идентификатор на потребител. Такава задача ще бъде направена, например, ако направите регистрация за потребителски профил или или влезете в профила си. Липсва обаче лични данни, които да се предават на Google. Въпреки че Universal Analytics добавя нови функции към Google Analytics, мерките за защита на Вашите данните като маскиране на IP адрес или добавката на браузъра няма да бъдат засегнати.

От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация за целите на оценка за използването на уебсайта и съставянето на отчети за дейността. Можете да откажете използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки в браузъра си, но имайте предвид, че при това може да не успеете да използвате пълната функционалност на този уебсайт.

Може да преустановите предаването на на данни към Google, свързани с използването на уебсайта, генериран от "бисквитките" (включително Вашия IP адрес), като изтеглите и инсталирате приставката за браузър на следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

SSL - Secure Socket Layer

Протокол, който осигурява криптирана (сигурна) връзка между клиентския компютър и сървъра, на който се намира нашия уебсайт. Осигурява конфиденциалност и неприкосновеност на Вашите данни при въвеждането им. Данните, посочени по-долу са криптирани, за да се предотврати злоупотреба с ползванто им от трети страни. SSL (Secure Socket Layer) е технология за защита, която гарантира, че Вашите лични данни, включително информация за кредитни карти, данни за вход и начин на плащане, са сигурно защитени при ползването им в интернет.

Кои от данните Ви са криптирани?

  • Лични данни (адресни данни, телефонни номера и т.н.);
  • Данни за вход (потребителско име и парола);
  • Всички избрани начини на плащане, информация за кредитни/дебитни карти и банкови сметки.