Сметкодържатели

За Вашите заведения ние предлагаме изработка на сметкодържатели чрез технологията на дигиталния или офсетовия печат (в зависимост от тиража) върху двустранно хромова хартия, сертифицирана по ISO 9OO1:2O15, ISO 14OO1:2O15 и OHSAS 18OOL:2OO7, както и мукава. Тази комбинация осигурява качествени цветове и материали, за имате стилен краен продукт.