Дигитален печат

Дигитален печат

Дигиталният печат е понятие, обединяващо много печатни технологии, общото между които е директното пренасяне на изображението от компютърен файл към физически носител като хартия или друга печатна медия. Технологиите, на които днес се базират различните варианти на дигиталния печат включват мастилено-струен печат, лазерен печат, печат със светлина върху светлочувствителен материал.

Дигиталният печат е модерна технология за отпечатване в нисък тираж на почти всички видове печатни материали като : флаери, дипляни, брошури, плакати, календари, визитни картички, папки, етикети, стикери, фирмени бланки, персонализирани карти и много други.

При дигиталния печат не се изготвя печатна форма, а отпечатъците са с изключително високо качество. При дигиталния печат, печатащата машина печата директно върху хартията, без да бъдат използвани печатни форми като CTP плаки и гумено платни, както при офсетовия печат. Печатното покритие е по-плътно и цветовете при този вид печат са с висока наситеност, но скоростта отстъпва съществено на скоростта при офсетовия печат. Себестойността на готовия продукт при дигиталния печат е висока при по-големите тиражи. При тази технология, както и при офсетовия печат се работи върху листов материал и е невъзможно (с малки изключения) да се печата върху обемни предмети, кутии, бутилки, рекламни сувенири, стоки за бита, козметика и други подобни.

Технологията на дигиталния печат може да се комбинира с топъл печат - това е печат с метализирано фолио, с преге или релефен печат или с надпечатване на UV лак и други технологии на печат, при което се получават изключително красиви печатни изделия, особено при използването на ефектни луксозни хартии и картони.

Предимства и недостатъци :

  • Цената при по-малки тиражи е много по-ниска при дигиталния печат, в сравнение с офсетовия; 
  • С дигитален печат може да бъде отпечатан и само един лист хартия, дори един брой каталог или фирмена презентация на приемлива цена, като изпълнението на поръчките става бързо; 
  • Отпада необходимостта от предварителна подготовка на печатната машина - няма монтаж на плаки, няма настройки за пасер на цветовете;
  • Процесът от създаването до отпечатването е изцяло дигитален. По този начин всеки отделен отпечатък може да бъде съвсем нов, включващ променлива информация според нуждите на потребителя;
  • След подаването на предпечатния файл може да получите крайното изделие веднага;
  • Дигиталният печат позволява отпечатването на документи, при които всеки следващ може да бъде с друг номер или код;
  • Недостатък е високата цена при големи тиражи.