Мостри на кутии и опаковки - проектиране и изработка

Разполагаме със съвременна техника и прилагаме най-новите технологии за проектиране и изработка на единични мостри за всички видове кутии, кашони, опаковки, хартиени торби, стелажи, дисплеи от хартия, картон, микро велпапеи влепапе.

Част от продуктите са:

  • мостри на кутии от картон и микровелпапе;
  • мостри на промоционални кутии и комплекти от картон;
  • изработка на мостри за пъзели;
  • мостри на хартиени торби;
  • мостри на дисплеи и стелажи от микровелпапе и велпапе;

Предварително изработената мостра за даден продукт, особенно когато той е скъп или в дълъг тираж е много важна част от производствения процес. В много случаи тя дава възможност да бъдат коригирани всички недостатъци и грешки преди псукане на продукта в производство. Разполагаме със съвременен CAD/CAM софтуер за параметрично интелигентно проектиране и 3D визуализация на всички видове кутии, опаковки и дисплеи, оборудван с огромна библиотека от готови дизайни, детайли и материали. Нашите специалисти ще ви консултират, как да оптимизирате визията и формата на вашата опаковка, така че тя да е с най-добра себестойност и най-високо качество.