Хотелски паспорти 60x90 mm

За изработката на Вашите хотелски паспорти ние използваме съвременни технологии на офсетовия и дигиталния печат, чрез който постигаме невероятна цветност. Паспортите се произвеждат от двустранно хромова хартия, сертифицирана по ISO 9OO1:2O15, ISO 14OO1:2O15 и OHSAS 18OOL:2OO7. За по-завършен и ефектен вид хотелските паспорти са завършени с ламинат мат или гланц по Ваш избор. 

Файловете трябва да са с размер по-малък от 20 MB.
Разрешени типове файлове: pdf zip rar.
Цена (без ДДС)27,00 лв.
20% ДДС5,40 лв.
Цена (с вкл. ДДС)32,40 лв.
  • Формат - 60х90 мм;
  • Материал - 300 гр./м2 двустранно хромова хартия;
  • Цветност - едностранен пълноцветен печат (4+0), двустранен пълноцветен печат (4+4);
  • Ламинат - едностранен мат или гланц;
  • Тираж - 50-1000 бр.;
  • Срок за изработка - 48-72 ч. (в работни дни);