Стелажи

Стелажите са интересни и атрактивни предимно заради тяхната форма и дизайн. Стелажите, които се изработват от велпапе са конкурентносподобни по отношение на цена, качество и време за изработка, спрямо стелажите, изработвани от други материали.  За Вас ние можем да изработим уникални стелажи от самата конструкция до готовия напечатан и изрязан в подходящата форма стелаж, според Вашите предпочитания и изисквания.

*За точни ценови оферти Ви молим да изпращате конкретни запитвания на посочените в сайта контакти.